knowledge base movac

FILTER: Manuals

  
EnglishENG CENTRAL FILTER 
DutchNL CENTRAAL FILTER 
Winkelwagen

Inloggen

Nog geen account?

Winkel
0 Verlanglijst
0 artikelen Winkelwagen
Mijn account

8. EINDPRODUCT

Dit definitieve ontwerp met de laatste verbeterpunten wordt besproken met de juiste mensen. Na deze raadpleging worden de definitieve wijzigingen doorgevoerd. Dan is het definitieve ontwerp klaar! Uiteindelijk wordt het product op de markt gebracht en is het voor iedereen beschikbaar. Ferlin deelt graag de nieuwste innovaties met u.

7. EXTERNE TEST

Bij een externe test wordt de machine bij geselecteerde klanten gebouwd. Ze testen het product uitbundig. Tijdens het testen bezoekt Ferlin de klant regelmatig. Vervolgens worden alle productprestaties gedocumenteerd. Daarnaast verzamelen we feedback van klanten. Dit geeft Ferlin de laatste inzichten voor het uiteindelijke ontwerp.

6. SERIE 0

Tijdens deze stap wordt het prototype waar nodig verder verbeterd. Het gaat hierbij vooral om aspecten als ontwerp, handleiding, CE-testen en logistiek. Daarbij houdt Ferlin gebruiksvriendelijkheid en integreerbaarheid in gedachten. In de workshop wordt uitleg gegeven over de constructie van de machine. Vervolgens worden klanten gezocht voor externe tests.

5. INTERNE TEST

De volgende stap is de volledige ontwikkeling van het prototype. Ferlin staat voor betrouwbaarheid. Daarom is het ook de bedoeling dat alle aspecten van het prototype werken. Dit product heeft nog geen definitief ontwerp. Dit gaat vooral over de functionaliteit van de nieuwe machine. Er worden verschillende tests uitgevoerd en de resultaten worden besproken met de relevante mensen om verbeterpunten toe te passen.

4. PROTOTYPE

Bij Ferlin staan functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid voorop. Het prototype bestaat uit een functioneel ontwerp dat oplossingen voor technische knelpunten test. Voor de beste resultaten is er geen limiet aan ontwerpen en vormvariaties. De resultaten worden getoetst aan de gestelde eisen. Deze en verbeterpunten worden besproken met de relevante mensen.

3. CONCEPT

In deze stap worden functies gedestilleerd uit eisen en wensen. Na een brainstormsessie werd een morfologisch overzicht opgesteld. Hieruit komen een aantal concepten naar voren. Deze zijn zo goed mogelijk doordacht. Zo werkt Ferlin visuele weergaven, technische specificaties en kosten uit. Bij Ferlin komt kwaliteit op de eerste plaats. Daarom wordt elk concept gescoord op basis van de eisen en wensen. Op basis hiervan wordt het beste concept gekozen.

2. ONDERZOEK

De volgende stap is vooronderzoek. Dit omvat een analyse van de concurrentie en de marktvraag. Er wordt ook rekening gehouden met risico’s en randvoorwaarden. Vervolgens wordt het idee gevalideerd in een presentatie aan de relevante mensen. Uiteindelijk worden de eisen en wensen voor het idee bepaald.

1. IDEE

Een innovatie begint altijd met een idee. Dit is waar Ferlin vol van is. Het komt vaak voort uit de vraag van klanten en het inspelen op de markt. Dit idee wordt eerst voorgelegd aan engineering. Ze voeren een aantal analyses uit met betrekking tot het potentieel van dit idee. De resultaten worden vervolgens gepresenteerd aan relevante personen. Ze controleren of dit binnen de visie van Ferlin valt.