Onderzoeken

Onderzoek: Bespaar duizenden euro’s!

GIW

Ontdek hoe je elk jaar duizenden euro’s per doseermachine kan besparen! 

Deze maand zijn de resultaten gepubliceerd van een vergelijkend onderzoek naar gravimetrische doseermachines voor de kunststofindustrie. In het onderzoek zijn de verschillen onderzocht tussen doseermachines die de gewichtsafname (LIW) meten en de doseermachine van Ferlin die de gewichtstoename (GIW) meet. Lees nu verder om te weten welke doseermachine kosten zal besparen!

Voor het onderzoek zijn er testen uitgevoerd in een gecontroleerde, nagenoeg trillingvrije omgeving, waarbij er op basis van 200 shots een standaard deviatie is berekend. Met deze statistische maat om spreiding uit te rekenen, zijn er kansberekeningen gemaakt. Op basis van deze statische maat en kansberekeningen maakt het onderzoek duidelijk dat er veel geld bespaard kan worden.

De uitkomst van het onderzoek laat verbazingwekkende resultaten zien. Bijvoorbeeld dat het gebruik van een LIW-doseermachine veel meer aanvullende kosten met zich meebrengt dan de GIW-doseermachine van Ferlin. 

LIW-doseermachines

De LIW-doseermachines, gebaseerd op gewichtsafname, wegen de hoeveelheid additief die de machine verlaat. Veelal wordt een schroef, al dan niet in een doseerbuis, gebruikt om het additief in een stroom virgin materiaal toe te voegen op het moment dat een verwerkingsmachine hier een puls voor afgeeft.

GIW-doseermachine

De GIW-doseermachine, zoals die van Ferlin, gebaseerd op gewichtstoename wegen de toegenomen hoeveelheid van alle materialen (zowel virgin als additief). Eén voor één worden alle materialen afgewogen in een weegpan, die hierna de materialen dumpt in een mengkamer. Deze machines worden ook wel ‘batchblenders’ genoemd. 

Resultaten

Additiefbereik in %LIW1GIW
[1,99 – 2,01]0,8 %34,1 %
[1,9 – 2,1]7,9 %100 %
[1,7 – 2,3]23,3 %100 %
[1,5 – 2,5]37,9 %100 %


Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er met de GIW-doseermachine nauwkeuriger gewerkt kan worden dan met een LIW-doseermachine. Zo geeft bovenstaande tabel de testresultaten weer over hoe groot de kans is dat er een shot wordt gemaakt, waarvan de additievenverhouding binnen een bepaald bereik ligt. Het is duidelijk te zien dat bij de GIW-doseermachine de kans op daadwerkelijke dosering additief binnen een bepaald bereik veel groter, tot zelfs de kans van 100 procent, is.

LIW1GIW
Shot standaarddeviatie in %1,01 %0,02* %
Vereist additiefpercentage in %5,03 %2,06 %
Extra additief per jaar in kg654,5 kg13,0 kg
Extra kosten per jaar€6545€130

De aanschafprijs van de onderzochte LIW-doseermachines is lager dan die van de GIW-doseermachine van Ferlin, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De veel hogere nauwkeurigheid van de GIW-doseermachine leidt tot een besparing op het gebruik van additieven. In de regel zijn additieven duurder dan hoofdmaterialen, zodat een besparing op additieven al snel lucratief is. In vrijwel alle gevallen zal een GIW-doseermachine van Ferlin de meerprijs in aanschaf ruimschoots goedmaken in gebruik.

De GRAVIMIX doseermachine van Ferlin bespaart kosten!

De Gravimix zal uw concurrentievoordeel versterken en enorme kostenbesparingen mogelijk maken. Hoe nauwkeuriger de manier van doseren is, hoe meer kan worden bespaard op additieven en masterbatch. Bovendien, hoe gemakkelijker de manier van doseren is, hoe meer er kan worden bespaard op andere bronnen, zoals personeel en downtime.

Benieuwd naar alle resultaten en hoe u de kosten kan besparen? Bekijk hier direct het volledige onderzoek.